رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع تولید گرما فیلم 2,986
گرما فیلم 2,474
تبدیل انرژی فیلم 2,507
آلاینده‌های هوا فیلم 2,994
استفاده از هوا فیلم 2,775
وجود گاز در هوا و تاثیر آن بر زندگی جانداران فیلم 2,078
وجود هوا در اطراف ما فیلم 2,964
سفر به فضا فیلم 10,850
منظومه شمسی فیلم 10,306
گردش زمین فیلم 7,875
بازیافت و ضرورت آن فیلم 5,530
استفاده از سنگ و کانی در زندگی فیلم 8,031
معرفی آهنربا فیلم 8,109
ساخت آهنربا و اهنربای الکتریکی فیلم 9,253
قطب‌نما و قبله‌نما فیلم 6,293
مدار متوالی و موازی فیلم 15,314
رسانا و نارسانا فیلم 4,842
مدار الکتریسیته فیلم 4,856
چگونگی ذخیره کردن انرژی فیلم 4,351
تبدیل انرژی فیلم 5,508

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد