رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دستگاه گردش خون فیلم 9,306
اندام‌های تنفسی فیلم 6,449
سفر به منظومه شمسی فیلم 12,279
نزدیک‌ترین همسایه زمین فیلم 5,009
زمین فیلم 5,698
سنگ‌ها از چه ساخته شده‌اند؟ فیلم 5,336
سنگ‌ها فیلم 9,911
آهن‌ربا بسازید فیلم 4,080
نام‌گذاری سرهای آهن‌ربا فیلم 3,746
مدار الکتریکی فیلم 4,138
رسانا و نارسانا فیلم 3,827
الکتریسیته چگونه جریان پیدا می‌کند؟ فیلم 4,986
الکتریسیته فیلم 3,291
مخلوط‌های یک‌نواخت فیلم 3,884
مخلوط چیست؟ فیلم 6,025
بند‌پایان فیلم 4,320
کرم آسکاریس فیلم 4,172
کرم‌ها فیلم 3,629
جانوران بی‌مهره فیلم 8,495
استفاده‌های گوناگون از گیاهان فیلم 3,273

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد