رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تشکیل ادرار فیلم 1,786
دستگاه دفع ادرار در انسان فیلم 2,680
جانوران مواد زائد نیتروژن‌دار را دفع می‌کنند فیلم 1,172
حرکت مواد آلی در گیاهان فیلم 1,705
کشیده شدن آب از بالا در گیاهان فیلم 1,676
انتقال مواد در گیاهان فیلم 2,261
دستگاه لنفی فیلم 1,406
گلبول‌های سفید فیلم 1,489
مواد تشکیل‌دهنده خون (گلبول قرمز) فیلم 1,373
گردش خون در رگ‌ها فیلم 1,461
الکتروکاردیوگرافی فیلم 1,468
دستگاه گردش خون انسان فیلم 4,995
دستگاه گردش خون در جانداران مختلف فیلم 2,096
اعمال مجاری تنفسی فیلم 1,385
دستگاه تنفس انسان فیلم 1,983
دستگاه تنفس در جانداران مختلف فیلم 1,645
دستگاه گوارش علف‌خواران فیلم 1,591
جذب مواد غذایی در روده بزرگ فیلم 1,415
روده باریک مکان اصلی گوارش شیمایی و جذب غذا فیلم 1,637
گوارش غذا در معده فیلم 1,644

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد