رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اندام‌های حسی (زبان، بینی)، پردازش اطلاعات حسی فیلم 2,029
اندام‌های حسی (گوش) فیلم 1,960
مکانیسم دیدن فیلم 1,696
اندام‌های حسی بدن (چشم) فیلم 1,844
اندام‌های حسی بدن (پوست) فیلم 1,711
ساختار و کار دستگاه عصبی فیلم 1,560
چگونگی ارتباط نورون‌ها با یکدیگر فیلم 1,559
فعالیت نورون‌ها فیلم 1,762
ساختار و کار نورون فیلم 1,570
دستگاه ایمنی در بی‌مهرگان فیلم 1,268
نقص ایمنی اکتسابی و مادرزادی فیلم 1,256
اختلال در دستگاه ایمنی بدن فیلم 1,239
نقش دستگاه ایمنی در پیوند اعضا و مبارزه با سرطان فیلم 1,111
مکانیسم دفاعی بدن (دفاع اختصاصی) فیلم 1,880
گیاهان نیز حرکت می‌کنند فیلم 1,632
ورزش و نرمش فیلم 1,215
وظایف استخوان‌ها در بدن فیلم 1,973
انسان به کمک ماهیچه‌ها و استخوان‌ها حرکت می‌کند فیلم 2,118
جانوران چگونه حرکت می‌کنند؟ فیلم 11,474
دفع مواد در گیاهان فیلم 1,646

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد