رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
لقاح در پستانداران انیمیشن 1,210
گرده‌افشانی توسط زنبور انیمیشن 957
قسمت‌های مختلف مو انیمیشن 812
فتوسنتز انیمیشن 919
فاگوسیتوز و اگزوسیتوز انیمیشن 864
شناسایی بخش‌های مختلف برگ انیمیشن 845
شکل یک سلول انیمیشن 848
شبکه غذایی انیمیشن 895
مراحل گوارش غذا در انسان انیمیشن 1,553
آنتی‌ژن سطحی انیمیشن 798
ساختمان باکتری انیمیشن 786
ساختمان آنزیم انیمیشن 808
ساختار گوش انیمیشن 1,015
رسوب کلسترول در دیواره رگ انیمیشن 926
دستگاه گردش خون انسان انیمیشن 951
دریافت صدا توسط گوش انیمیشن 909
چگونگی انقباض ماهیچه مخطط انیمیشن 912
چگونگی انقباض ماهیچه انیمیشن 802
چرخه نیتروژن انیمیشن 862
چرخه کامل مراحل گوارش انیمیشن 932

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد