جمع

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,207 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,632 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمادهای ریاضی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
160 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,065 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد یک رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
437 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد یک رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,509 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عمل جمع (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عمل جمع (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش جمع و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
752 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با جمع و ترتیب اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد