جمع

آموزش جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
228 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ابزار جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
167 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ابزار جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ابزار جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد