جمع

شمارش و جمع اعداد (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
260 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و جمع اعداد (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دسته‌های 5 تایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل مساله با کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
730 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل مساله (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
18 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع‌های یک رقمی با یک رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
268 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع‌های دو رقمی با یک رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
618 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع‌های اساسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
720 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و شمارش اعداد از روی الگو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
200 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد