جمع

جمع اعداد به کمک الگو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
117 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 20 با استفاده از شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
895 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
365 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد به کمک شکل (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد به کمک شکل (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد به کمک شکل (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
240 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد به کمک شکل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
222 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع به کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,976 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد