جمع

جمع اعداد اعشاری و معدل‌گیری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد به کمک چینه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
51 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مسائل جمع و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چهار عمل اصلی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و جمع اعداد سه رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجهول‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
447 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و جمع اعداد (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
184 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و جمع اعداد (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
230 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد