جمع

جمع و تفریق اعداد (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
448 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع سه عدد با انتقال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
539 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع سه عدد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
576 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع سه رقمی با سه رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,097 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع دو رقمی با دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
743 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد (88)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
11 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد (87)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد (86)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد (85)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد