شیمی 3

قانون اول ترمودینامیک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
102 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش پروپان و اکسیژن (انجام کار)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مبادله گرمای سامانه بسته با محیط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودار تغییر در انرژی در یک سامانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم سامانه باز و سامانه بسته

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم ظرفیت گرمایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تاثیر دما بر روی انحلال مواد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
144 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انحلال‌پذیری در آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درصد جرمی و حجمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
173 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد