انرژی

تبدیل انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی ذخیره کردن انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,694 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل‌های انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,083 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی تغییر مواد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,623 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی انجام کارها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,506 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منابع انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,846 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال مختلف انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودار تغییر در انرژی در یک سامانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی خورشیدی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد