اصطکاک

تبدیل انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تاثیر اصطکاک در سرعت اجسام

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
571 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضریب اصطکاک ایستایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سطح شیبدار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فواید اصطحکاک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
278 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد