انرژی گرمایی

گرما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل‌های انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,083 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد