انرژی

انرژی بادی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
57 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

انرژی آبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

انواع انرژی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد