انرژی خورشیدی

منبع اصلی انرژی (خورشید)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,574 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار انواع نیروگاه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
285 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی خورشیدی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی خورشیدی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد