شیمی 3

واکنش سنتز یا ترکیب (آمونیاک و اسید هیدروکلریک)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
152 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش سوختن (نوار منیزیم)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
138 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه لایه اوزون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
142 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

افزایش بی‌نظمی گاز نئون با افزایش حجم محفظه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آنتالپی استاندارد تشکیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گرماسنج بمبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
479 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آنتالپی ذوب یخ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
197 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش سوختن متان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد