شیمی 3

انحلال‌پذیری گاز‌ها در آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
103 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تتراسیون رودکس در محیط اسیدی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انتقال گرما بین فلزات و آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نقطه جوش، نقطه انجماد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محلول اسید، باز و نمک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سینتیک شیمیایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار اتمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خالص‌سازی مس از طریق الکترولیز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
268 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیوند یونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد