شیمی 3

آنتالپی انحلال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انحلال صابون در آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
138 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیش‌بینی انحلال‌پذیری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نقطه جوش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
287 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فرآیند انحلال گرماگیر آمونیوم نیترات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انحلال نمک طعام در آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انحلال اتانول در آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاز چیست؟

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر افزودن نمک به یخ بر روی نقطه انجماد یخ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسانایی الکتریکی محلول‌ها در آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد