شیمی 3

شناسایی یون آهن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناسایی یون +pb 2 (سرب)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش جا‌به‌جایی دو‌گانه (نقره نیترات و سدیم کلرید)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناسایی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش جا‌‌به‌‌جایی یگانه آلومینیوم و محلول مس (II) سولفات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
171 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه (آمونیوم دی کرومات)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7,364 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه هیدروژن کربنات مس در اثر گرما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه (کربنات کلسیم)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
190 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه (گرما دادن جیوه II اکسید)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
139 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش پلیمر شدن (بسپارش) تولید پلی اتیلن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد