سال چهارم ابتدایی

درس یازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره ملک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
815 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 15 سوره قاف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
955 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: تلاوت آیات 109 تا 117 سوره هود

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
782 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: تلاوت آیات 1 تا 9 سوره فتح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,481 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: تلاوت آیات 253 تا 256 سوره بقره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,360 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم: تلاوت آیات 1 تا 18 سوره دخان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,379 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,950 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره شعراء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
850 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
856 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: تلاوت آیات 76 تا 83 سوره اسراء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
650 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد