سال چهارم ابتدایی

درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه سوم، سوره ابراهیم، آیه 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
56 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد