سال چهارم ابتدایی

درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
31 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 109

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
50 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 250

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
52 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد