سال چهارم ابتدایی

درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 11

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
40 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 11

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
31 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
57 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
59 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
18 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد