سال چهارم ابتدایی

آب از لوله بیرون نیامد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
491 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انتقال کرم به روده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رشد پیله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم سلول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تراکم پذیری مواد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کودکان جهان

نوع رسانه: تصوير
حجم: 
255 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد