سال چهارم ابتدایی

درس دهم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، سوره فاطر، آیه 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، سوره ملک، آیه 29

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 89

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
32 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد