سال چهارم ابتدایی

درس دوازدهم، حضرت زکریا و یحیی (ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
754 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
48 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
40 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
45 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد