سوره آل عمران

درس دوازدهم: تلاوت آیات 38 تا 45 سوره آل عمران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
843 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,950 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,736 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد