فارسی

شوق خواندن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,477 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم: نصیحت امام (ره)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,110 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس سفرنامه اصفهان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
15,806 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: سفرنامه اصفهان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
18,847 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم: زندگی همین لحظه‌هاست

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: دعای مادر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,144 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: علم زندگانی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,573 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس کژال

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
14,375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: کژال

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
13,216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد