فارسی

آشپززاده وزیر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,661 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم: نوجوان باهوش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,550 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: آقا مهدی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,592 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم: آزادگی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,577 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: خودشناسی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,994 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: آداب نیکان (2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,681 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: آداب نیکان (1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,798 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم: راه نیک‌بختی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,022 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعرخوانی: شرح انتظار

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,416 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم: سفر شکفتن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,618 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد