فارسی

حکایت: همدلی و اتحاد

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,464 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: ارمغان ایران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,318 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: جوانه و سنگ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
16,883 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صورتگر ماهر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,550 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: خوب جهان را ببین

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,719 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: به خدا چه بگویم؟

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,235 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول: پیش از این‌ها

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,194 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,252 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد