فارسی

نمایش رادیویی مربوط به درس آن سوی پنجره

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,958 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: آن سوی پنجره

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,600 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفدهم: راه خوشبختی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,527 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کودکان سنگ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,847 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس شانزدهم: پرنده آزادی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,427 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: شوق آموختن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
13,209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم: یاد حسین(ع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,974 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,618 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: ادبیات انقلاب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس خودشناسی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد