فارسی

حکایت: خودشناسی (انشاءالله)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,046 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم: شیر حق

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,087 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعرخوانی: ای وطن من

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,196 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ای وطن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,556 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: پرچم‌داران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,880 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: نام خوش‌بو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,310 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دو نامه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,337 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: قلم سحرآمیز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,974 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گریه امیر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,439 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس آشپززاده وزیر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,669 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد