فارسی

درس سیزدهم: امام خمینی (ره)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,053 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: چشمه زاینده

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,545 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: اسوه نیکو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,740 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعرخوانی: رستگاری

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,676 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم: خدمات متقابل اسلام و ایران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,055 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: ستارگان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,372 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس گرمای محبت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,505 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گرمای محبت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس رفتار بهشتی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,789 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رفتار بهشتی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,085 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد