فارسی

عشق به مردم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,471 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: عهد و پیمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعرخوانی: گل و گل

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,025 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس فرزند انقلاب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فرزند انقلاب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,542 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس زندگی حسابی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,222 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زندگی حسابی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,671 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس مرواریدی در صدف

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,235 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرواریدی در صدف

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,728 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: کلاس ادبیات

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,349 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد