علوم

بازیافت و ضرورت آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,478 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده از سنگ و کانی در زندگی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی آهنربا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,586 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت آهنربا و اهنربای الکتریکی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,511 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قطب‌نما و قبله‌نما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,615 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار متوالی و موازی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسانا و نارسانا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,981 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار الکتریسیته

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,409 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی ذخیره کردن انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,694 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد