علوم

چگونگی جمع‌آوری اطلاعات از فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,010 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سرعت نفوذ آب در خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,735 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مواد تشکیل‌دهنده خاک و تاثیر نوع خاک بر رشد گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,726 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روش شکل‌گیری خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,488 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت چند وسیله با آینه، ذره‌بین، عدسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,045 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد عدسی‌ها و منشور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,927 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نور طبیعی و نور مصنوعی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,277 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتم و مولکول‌های آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,411 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منبع اصلی انرژی (خورشید)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,574 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منابع انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,846 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد