قرآن چهارم ابتدایی

سوره آل عمران آیات 102-105

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,878 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره آل عمران آیات 133-140

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,643 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره واقعه آیات 1-26

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,093 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره ابراهیم آیات 34-42

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,437 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره ابراهیم آیات 34-38

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,846 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره تغابن آیات 1-9

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,288 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره تغابن آیات 1-6

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,419 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره لقمان آیات 12-19

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,208 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آیات درس اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد