قرآن چهارم ابتدایی

درس اول، جلسه اول (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
194 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
117 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم جلسه اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,249 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم جلسه اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,265 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم جلسه دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,374 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم پیام قرانی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,254 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد