قرآن چهارم ابتدایی

درس پنجم، جلسه سوم، سوره نمل، آیه 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
276 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه دوم، سوره یاسین، آیه 4-1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
475 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 2-1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
329 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، حرف‌های آسمانی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,500 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
50 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 249

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
172 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد