قرآن چهارم ابتدایی

درس هفتم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اعراف، آیه 204

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
34 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه سوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
28 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد