قرآن چهارم ابتدایی

درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 27

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
51 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه سوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه سوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه سوم، سوره انعام، آیه 162

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه سوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
21 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد