قرآن چهارم ابتدایی

درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
28 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
20 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
30 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
20 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، یادآوری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول (10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول (9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد