قرآن چهارم ابتدایی

درس اول پیام قرانی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,502 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول جلسه سوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,769 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول جلسه دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,693 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول تمرین 6 و 7

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول جلسه اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,441 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دعای پایان تلاوت قرآن کریم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اذان، اقامه و نماز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
20,368 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره اسراء آیات 105-111 (هفته چهارم شهریور)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,768 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره اسراء آیات 97-104 (هفته سوم شهریور)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,730 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره اسراء آیات 87-96 (هفته دوم شهریور)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,455 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد