قرآن چهارم ابتدایی

سوره عبس آیات 1-42

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,617 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره نباء آیات 1-30

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,265 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره یوسف آیات 64-69

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,025 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره جمعه آیات 1-8

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,305 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره نمل آیات 56-63

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره محمد آیات 1-11

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,963 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره آل عمران آیات 38-45

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,985 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره طاها آیات 52-64

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,975 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره ملک آیات 1-12

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,426 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره قاف آیات 1-15

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,950 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد