قرآن چهارم ابتدایی

درس پنجم جلسه اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,705 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم جلسه اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,604 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,910 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم جلسه سوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,917 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم جلسه دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم جلسه اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم جلسه دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,953 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم جلسه اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,346 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم جلسه اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,687 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول جلسه چهارم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,351 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد