قرآن چهارم ابتدایی

سوره هود آیات 109-117

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,503 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره فتح آیات 1-9

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,389 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره بقره آیات 253-256

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,030 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره دخان آیات 1-18

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,490 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره آل عمران آیات 30-37

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,055 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره شورا آیات 1-10

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,759 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره نحل آیات 94-102

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره اسراء آیات 1-7

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,588 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره اسراء آیات 76-86

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,746 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره مریم آیات 1-11

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,773 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد