زیست‌شناسی 1

تنفس در ماهی و جانداران ساکن خشکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تنفس در کرم خاکی و حشرات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
498 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارتباط بین دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
483 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت‌های اصلی جانوری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت زمینه‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت روپوست

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
842 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت پوششی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
595 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت پیوندی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,711 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت ماهیچه‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,466 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت هادی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
308 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد