فیبر

بافت روپوست، بافت زمینه‌ای

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,478 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کربوهیدرات

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
262,620 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت اسکلرانشیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت زمینه‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد